Česká republika

Odpovědět
Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 07 úno 2024, 19:57

https://www.ceska-justice.cz/blog/muze- ... -za-skodu/
Může být schodek považován za škodu?
Poznámka k nálezu Ústavního soudu ze dne 17.ledna 2024 sp.zn. Pl. ÚS 30/23:
Z nálezu Ústavního soudu ze dne 17.ledna 2024 sp.zn. Pl. ÚS 30/23 a dikce jeho odůvodnění (zejm. z bodů 80 – 99 odůvodnění) plyne otázka zásadní pro možnost vyhlášení stavu legislativní nouze a tedy i následně pro právní jistotu v budoucnosti, a to tato:
Může být schodek považován za škodu?

K otázce interpretace pojmu „hrozící značné hospodářské škody“ ve smyslu § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Jednací řád“) se vyjadřuje odůvodnění nálezu takto:
87. Jde-li o pojem „škoda“, podle názoru Ústavního soudu vyjádřeného v bodu 17 nálezu ze dne 7. 9. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 12/10 nejde o škodu v (civilně) právním smyslu, ale je třeba ji chápat v „širších politických konsekvencích“. Za hospodářskou škodu tak lze považovat i zásadní zhoršení stavu veřejných financí, tj. takové, s nímž se stát není schopen vypořádat běžnými prostředky (např. využitím rezerv, rozpočtovými škrty či přesuny), aniž by tím zároveň ohrozil plnění i jiných společensky významných úkolů.

„Zásadní zhoršení stavu veřejných financí“ podle názoru Ústavního soudu konkrétně spočívalo v tomto případě ve zvýšení schodku státního rozpočtu, k němuž by bez přijetí ústavní stížností napadeného zákona došlo.

Pojem „schodek“ je pojmem účetním, pro posouzení jeho obsahu lze odkázat např. na webové stránky Národní ekonomické rady vlády, z nich cituji toto:

„Schodek/přebytek veřejných rozpočtů (sektoru vládních institucí). Pokud jsou výdaje veřejných rozpočtů za sledované období (zpravidla jeden kalendářní rok) vyšší než jejich příjmy, vzniká rozpočtový schodek – jinak zvaný též deficit, v opačném případě vzniká přebytek. Aby sektor vládních institucí pokryl schodkové hospodaření, musí se zpravidla ještě více zadlužit. Pro přesnější vyjádření toho, jak vládní instituce hospodaří, je vhodné kromě absolutní výše schodku sledovat také poměr schodku vůči hrubému domácímu produktu (HDP). To umožňuje provádět porovnávání vývoje hospodaření jak v čase, tak i mezi jednotlivými zeměmi.“

Z toho vyplývá, že standardní chápání pojmu „schodek státního rozpočtu“ nemá se standardním chápáním pojmu „škoda“ nic společného a nelze je sebeméně zaměňovat.

Relevantní část Ústavním soudem zmíněného nálezu ze 7.9.2010 sp. zn. Pl.ÚS 12/10 zní takto:

„Rozhodnutí o tom, zda hrozí hospodářské škody, není rozhodováním o škodách v právním slova smyslu, ale vychází z úvah o širších politických konsekvencích“.

K tomu je vhodné dodat, že ve zmíněném případě Ústavní soud rozhodoval ve věci restrikcí platových náležitostí soudců, napadené zákonné ustanovení zrušil z více důvodů a řešil především zásadní otázky moci soudní.

„Širší politické konsekvence“, o něž se opřel Ústavní soud v obou výše citovaných nálezech, nejsou vymezeny ústavním pořádkem ani právem jednoduchým. V nálezu z r. 2010 takové konsekvence shledal v ochraně řádného výkonu moci soudní, v r. 2023 pak v předcházení narůstání schodku státního rozpočtu. „Širší politické konsekvence“ byly tedy shledány ve zcela odlišných oblastech a zjevně je tedy možné, aby v budoucnu tato argumentace byla použita ke konstrukci existence hrozící hospodářské škody v případech ještě odlišnějších.

Zákon č. č. 90/1995 Sb. není součástí ústavního pořádku, je zákonem z oblasti „práva jednoduchého“. Pojem „škoda“ je pojmem především občanskoprávním, v r. 1995 vycházejícím ze zákona č 40/1964 Sb., vyloženým mnoha judikáty a bohatou literaturou. Toto chápání pojmu škoda pak prochází napříč celým právním řádem, v mnohém je základem např. i pro oblast práva trestního. Přívlastek „hospodářská(é) při standardním chápání pojmu škoda znamená pouze to, že zákonodárce pojem škody pro účely podmínek zkráceného legislativního procesu omezil. Není žádný důvod se domnívat, že by snad mohl chtít ten důsledek, že v tomto případě bude pojem „škoda“ znamenat něco odlišného než v jiných případech práva jednoduchého. Pokud by něco takového zamýšlel, tak by bezpochyby použil jiný, nezaměnitelný pojem.

Dále je třeba uvést, že pojem „škoda“ byl po vydání nálezu Ústavního soudu z r. 2010 nově vymezen zákonem č. 89/2012 SB, občanský zákoník, v rámci úpravy závazků z deliktů, konkrétně takto:

㤠2894
(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).“

Jelikož Jednací řád a Občanský zákoník jsou právními předpisy stejné právní síly a Občanský zákoník nabyl účinnosti později, lze se domnívat, že tak došlo k nepřímé novelizaci Jednacího řádu, co se týče pojmu „škoda“, přičemž adjektivum „hospodářské“ v Jednacím řádu, obsahově se blížící „újmě na jmění“ je pravděpodobně již obsolentní.

Jedním ze základních principů právního státu a ústavnosti je princip právní jistoty vyžadující mimo jiné, aby stejné právní instituty, pokud nejsou výslovně pro určité účely vymezeny samostatně, měly také totožný právní obsah, a to napříč celým právním řádem. To je také nezbytné z pohledu předvídavosti práva. V daném případě ovšem Ústavní soud zavedený standardní pojem (hospodářská) škoda vyložil zcela jinak, přičemž pro jeho aplikaci v oblasti Jednacího řádu resp. úpravy zkráceného legislativního procesu použil právem neupravené „širší politické konsekvence“ zcela neurčitého obsahu, za něž by v budoucnu jiná politická reprezentace mohla považovat něco i zásadně jiného. Něco takového je podle mého názoru principiálně chybné a pro budoucnost hazardní.

Správnosti výkladu Ústavního soudu nenasvědčuje ani obecně přijatá (mj. i legislativní) zásada, že jeden právní pojem má znamenat jednu věc (institut). I z tohoto důvodu by nemělo být přijatelné pouhým adjektivem změnit význam pojmu (zde škoda) na význam jiný (např. schodek).

A co s tím?
Z hlediska právní jistoty v budoucnosti by podle mého názoru bylo nejlépe zkrácený (eventuálně celý) legislativní proces v parlamentu co nejdříve upravit zákonem ústavním.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 07 úno 2024, 20:12

https://echo24.cz/a/HAXty/zpravy-domov- ... idenci-stb
„Budu se soudit do konce života,“ uvedl Babiš. Kvůli spolupráci s StB žaloval špatnou instituci
Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš sdělil, že slovenský Ústavní soud pouze potvrdil, že oproti zaběhnuté praxi musí v kauze evidence u československé tajné policie StB žalovat jinou instituci. Žalovaným podle soudu neměl být slovenský Ústav paměti národa (ÚPN), nýbrž tamní ministerstvo vnitra. Babišovi právníci už takovou žalobu podali, uvedl expremiér. Řekl také, že se v kauze bude soudit klidně do konce života, nikdy se nevzdá a své jméno očistí.

Babiš, který spolupráci s StB dlouhodobě popírá, ve více než deset let trvající kauze naposledy podal k Ústavnímu soudu stížnosti proti předloňskému rozhodnutí bratislavského krajského soudu a loňskému verdiktu nejvyššího soudu. Ty rozhodly, že Babiš měl žalovat slovenské vnitro, a nikoliv ÚPN. U Ústavního soudu se stížností neuspěl.

"Soud nerozhodoval o tom, zda jsem byl, nebo nebyl spolupracovníkem, v takovém případě bych opět vyhrál, jako se to stalo už třikrát. Ústavní soud pouze potvrdil, že oproti zaběhnuté praxi musím žalovat jinou instituci, a to jsem už udělal," uvedl Babiš k nynějšímu rozhodnutí slovenského ústavního soudu.

Babiš považuje za neuvěřitelné, že ani po 12 letech nebyly slovenské soudy schopny rozhodnout. "Proto jsem podal žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva, který ji přijal a bude se jí zabývat. Budu se soudit klidně do konce života, nikdy se nevzdám a svoje jméno očistím," doplnil expremiér.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 07 úno 2024, 23:15

https://echo24.cz/a/HNHxa/zpravy-domov- ... 62-procent
Většina plynu dovezeného v lednu do Česka pocházela z Ruska
Podíl ruského plynu na importu do České republiky v poslední době prudce vzrostl. Letos v lednu činil asi 62 procent, po většinu loňského roku byl téměř na nule. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), uvedl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Podle něj ČR za ruský plyn v lednu zaplatila přes tři miliardy korun. Podíl plynu z Ruska začal stoupat loni na podzim. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je nárůst ruského dovozu důsledkem aktuálního vývoje na trzích, stále však platí, že ČR je na plynu z Ruska nezávislá.

V minulosti činil podíl ruského plynu dováženého do Česka přes 97 procent. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se ovšem začal postupně snižovat. Předloni tak klesl na 77 procent a sestup pokračoval i loni. Od ledna do září podle Poura činil dvě procenta.

Od října se dodávky začaly znovu zvyšovat. Podle Poura v listopadu loňského roku činily 26 procent, v prosinci 58 procent. V lednu pak nárůst ještě pokračoval.

Podíl plynu, který do Česka teče přes Slovensko zřejmě z Ruska, tvořil na dodávkách do ČR od ledna do konce listopadu 3,8 procenta. Podle ekonoma to naznačují data průtoků plynu přes stanici Lanžhot.

"Je vyloučeno, aby tento příliv byl pouhým tranzitem či přeprodejem ruského plynu do jiných zemí. Zaprvé proto, že drtivá většina dovezeného plynu končí v České republice. Především ale tuto skutečnost potvrzuje fakt, že statistika přeshraničního obchodu ČSÚ tranzit nezahrnuje, a prakticky stejně vysoký podíl ruského plynu v listopadu ukazuje i druhá statistika ČSÚ založená na změně vlastnictví, která navíc očišťuje i případné přeprodeje plynu do dalších zemí," uvedl Pour.
"Jde o tržní situaci, způsobenou tím, že je pro firmy tento dovoz výhodnější. V žádném případě to ale neznamená, že bychom byli závislí na ruském plynu," uvedl na sociální síti X ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Zdůraznil, že stát plyn napřímo nedováží, ani nemá státního obchodníka. "Na ruský plyn navíc nejsou zavedeny žádné sankce, protože by je určitě odmítly státy, které jsou na ruském plynu stále závislé," dodal ministr.

Petra Milcová z MPO k vývoji na trhu pro ČTK uvedla, že jedním z faktorů bylo například teplé počasí, kvůli němuž obchodníkům vznikaly přebytky, které se snažili zobchodovat na dalších trzích včetně ČR. Vliv podle ní měla také těžba plynu, který mají někteří evropští obchodníci uložený v zásobnících plynu na západní Ukrajině či těžba plynu ze zásobníků na Slovensku, případně i Maďarsku či Rakousku. "Není tedy jisté, zda byl plyn dovážený přes předávací stanici Lanžhot na Slovensku ruského původu. K situaci mohlo přispět také zdražení přepravy přes Německo," podotkla Milcová. Česko jinak ale podle ní ruský plyn nepotřebuje a například zásobníky naplnilo loni bez něj.

Největší podíl plynu se loni dovážel přes Německo, kam proudí hlavně plyn z Norska a také zkapalněný plyn LNG z Nizozemska.

Vyšší podíl mají dodávky ruské ropy. Podle statistik za loňské první pololetí činil podíl ropy dovezené prostřednictvím ruského ropovodu Družba kolem 65 procent. Předloni byl okolo 56 procent a v předchozích letech nižší. Podíl ruské ropy tak byl v první polovině loňského roku nejvyšší minimálně od roku 2012.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 07 úno 2024, 23:18

https://echo24.cz/a/HLYsJ/zpravy-domov- ... -stihackou
Černochová přiživuje zájem o „Nejoblíbenější holku v Alianci“. Spustila prodej triček
Ministryně obrany Jana Černochová opět překvapila. Ve spolupráci s iniciativou Dárek pro Putina spustila prodej triček „Nejoblíbenější holka v Alianci“ s americkou stíhačkou F-35 na potisku. S jedním z nich v úterý zapózovala před předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem na schůzi sněmovny, kde Babiš nákup stíhaček opět kritizoval.

„Stojí strašně moc peněz a není to naše priorita,“ řekl Babiš o stíhačkách. Na to mu Černochová, která dorazila v saku a v tričku s obrázkem F-35 na hrudi, odvětila: „Letouny F-35 nejsou stíhačky, je to celá platforma, je to celá laboratoř.“. „F-35 je nejoblíbenější holka v alianci,“ ještě dodala ministryně a dala stejné triko v pánském provedení Babišovi, který dar přijmul.
Gesto Černochové na jejích sociálních sítích vyvolalo mnoho reakcí, především pak v komentářích pod příspěvky na X. „Paní ministryně, asi to tričko nutně potřebuju,“ napsala například do komentáře pod úterní příspěvek Dana Drábová. „Pochopila jsem – slovy klasika, že nejoblíbenější holku v Alianci by chtěl mít doma téměř každý,“ napsala Černochová na X. „Takže s jednou prima partou na tom od večera makáme a zítra vám tweetnu odkaz na možnost charitativního nákupu. A trochu tuším, že budete mít radost dvakrát,“ uvedla dále v úterním příspěvku. Ve středu pak odhalila spolupráci s iniciativou Dárek pro Putina, fungující jakožto veřejná sbírka na nákup vybavení pro ukrajinskou armádu, která ten den na svém e-shopu spustila prodej triček se stíhačkou v dámském i pánském provedení za symbolickou cenu 1968 korun, která odkazuje k události okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a za níž jsou prodávána všechna trička na webu Dárku pro Putina. Výtěžek z prodeje má jít na nákup polních lékárniček IFAK pro ukrajinskou armádu.
Pochopila jsem - slovy klasika, že nejoblíbenější holku v Alianci by chtěl mít doma téměř každý. ❤️😉 Takže s jednou prima partou na tom od večera makáme a zítra vám tweetnu odkaz na možnost charitativního nákupu. A trochu tuším, že budete mít radost dvakrát. ✌🏻 pic.twitter.com/kwp7QEeltG
— Jana Černochová (@jana_cernochova) February 6, 2024
och bóže.... :roll:
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 07 úno 2024, 23:19

https://echo24.cz/a/HcqY2/zpravy-ekonom ... 7-miliardy
Evropská komise kárá Česko kvůli nákupu vrtulníků z USA za 17 miliard
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení s Českou republikou, která podle ní při nákupu vojenských vrtulníků porušila směrnici o veřejných zakázkách v oblasti obrany. Komise o tom informovala v prohlášení. Česku byla zaslána formální výzva kvůli porušení povinnosti vyplývající ze směrnice o veřejných zakázkách v oblasti obrany a ze Smlouvy o fungování Evropské unie, uvedla EK. Také tvrdí, že mezivládní smlouva s USA diskriminovala společnosti z EU, které o zakázku nemohly soutěžit.
Praha má nyní dva měsíce na odpověď a vyřešení nedostatků, na které komise nyní poukázala. Podle informací ČTK porušení souvisí s nákupem amerických vojenských vrtulníků Venom a Viper za asi 17 miliard korun.

Nákup 12 vrtulníků schválilo ministerstvo obrany v listopadu 2019 a dohodu tehdy podepsal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

"Budeme prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí reagovat, a pak vyčkáme na další rozhodnutí," uvedlo v reakci české ministerstvo obrany.

Evropská komise připomněla, že cílem směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany je zvýšit transparentnost a otevřenost v rámci evropského trhu s evropským vybavením, zajistit rovné podmínky pro evropské společnosti a zároveň zajistit ochranu bezpečnostních zájmů členských států. "Komise se domnívá, že zadávací řízení a podmínky uplatňované Českem při zadání zakázky nebyly v souladu se směrnicí o zadávání zakázek v oblasti obrany a se zásadami zakotvenými ve smlouvě o fungování EU," uvedla dnes unijní exekutiva.

Porušení, kterého se měla Česká republika dopustit, se týká obcházení směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany, konkrétně možného zneužití výjimky pro mezivládní zadávání zakázek. "Přímé zadání zakázky je rovněž v rozporu se zásadami o zákazu diskriminace, rovném zacházení a transparentnosti tím, že společnostem z EU upírá možnost podat nabídku a účinně soutěžit o zakázku," vysvětluje komise.

Porušení podle informací ČTK souvisí s nákupem amerických vojenských vrtulníků Venom a Viper. Evropská komise se o zakázku zajímala již v roce 2020. "Jsme přesvědčeni, že nákup 12 vrtulníků Venom a Viper je v pořádku a postupovali jsme v souladu se všemi zákony a předpisy," uvedl tehdy mluvčí českého ministerstva obrany. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale následně uložil ministerstvu za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek pokutu ve výši 550 milionů korun.

Mezivládní dohodu na nákup osmi víceúčelových Venomů a čtyř bitevníků Viper podepsali 12.prosince 2019 tehdejší ministři obrany ČR a USA Lubomír Metnar a Mark Esper. Ministryně Jana Černochová pak v dubnu 2022 ve Washingtonu dojednala dodání dalších osmi starších strojů (dvou Venomů a šesti Viperů), které Praha získala od USA zdarma.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

homer
Sponzor fóra
Příspěvky: 9583
Registrován: 07 úno 2017, 21:47

Re: Česká republika

Příspěvek od homer » 08 úno 2024, 09:29

Šedesát procent učňů má tak slabou matematiku, že nepochopí ani výpis z účtu nebo příbalový leták, říká analytička Nikola Šrámková

Výsledky českých patnáctiletých žáků v šetření PISA jsou nadprůměrné ve srovnání s ostatními sledovanými zeměmi. Nicméně bodové skóre průměrných výsledků napříč OECD i u nás dlouhodobě klesá, což naznačuje pokles úrovně sledovaných gramotností. Můžeme říct, že v Česku narostl podíl žáků, kteří nedosahují základní gramotnostní úrovně nezbytné pro plnohodnotné fungování v životě. To znamená, že mohou mít problémy například s pochopením příbalového letáku u léků, sepsáním životopisu či porozuměním výpisu z banky.

V případě matematiky došlo k nárůstu této rizikové skupiny z necelé pětiny v roce 2003 na více než čtvrtinu v roce 2022. Průměrné výsledky v mezinárodním srovnání v Česku navyšuje skupina žáků z víceletých gymnázií, jejichž výsledky z matematiky jsou srovnatelné s celkovým průměrem Singapuru. Naproti tomu 60 procent jejich vrstevníků z učilišť nemá základní úroveň matematické gramotnosti, již si měli osvojit už na základní škole.

Znamená to, že kvalitní vzdělání dokážeme poskytnout jen některým dětem. Měli bychom se zajímat o vývoj zastoupení žáků v jednotlivých úrovních a zejména o to, kolik dětí nedosahuje na základní gramotnostní úroveň. V případě matematické gramotnosti to bylo 26 procent žáků, ve čtenářské lehce nad 20 procent a v přírodovědné 20 procent žáků. Tito mladí lidé budou mít skutečně problém s porozuměním běžným životním situacím, a do budoucna jsou tak velmi ohrožení například exekucemi a podobně.

Česko navíc dlouhodobě patří mezi země s nejnižší sounáležitostí žáků se školou (38. místo z 41 zemí EU a OECD). Až 21 procent českých žáků se cítí ve škole osaměle a 28 procent má pocit, že do ní nepatří.
https://eduzin.cz/wp/2024/02/07/sedesat ... a-sramkova

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 08 úno 2024, 10:19

Hoňte špiony, nabídla BIS studentům. „Cílená hra.” Co je za tím
Nezvyklá zpráva se v těchto dnech objevila na webových stránkách Bezpečnostní informační služby, která vyzývá vysokoškolské studenty bakalářských programů, aby se přihlásili na stáž. Nabízí přitom, že studenti během této praxe budou honit špióny cizích mocností a teroristické skupiny, a to přímo na ústředí služby v Praze. Způsob „verbování“ nových příslušníků BIS pro ParlamentníListy.cz detailně analyzuje její bývalý zpravodajský důstojník Jan Schneider. Podle jeho slov může jít o cílenou hru, jejímž účelem je něco zcela jiného. Nabídka stáže prý může vypovídat také o neschopnosti získávat lidi jinde.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/p ... tim-750368
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 08 úno 2024, 10:42

Ruský plyn? Proudí k nám, ale jsme na něm nezávislí, padlo od vlády :smich:
Proudí do Česka ruský plyn? Zbavili jsme se závislosti na něm, tvrdí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Média tvrdí opak. Síkelovo ministerstvo tvrdí, že jde o ,,vývoj daný situací na trzích, který nemění nic na tom, že jsme na plynu z Ruska nezávislí". „Až takřka třetina plynu, který do Česka letos v listopadu proudil, je z Ruska," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... ady-750380
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 08 úno 2024, 14:57

Zeman znectil Halíka a Pekarovou jako nikdy
Inkvizitorské sklony v kombinaci se skrytým antisemitismem. Těmito slovy komentuje bývalý prezident republiky Miloš Zeman pro ParlamentníListy.cz signatáře výzvy vládě, aby upustila od silně proizraelské politiky. Ušetřena nezůstala šéfka Sněmovny a TOP 09 Pekarová Adamová, která při návštěvě Arménie a Ázerbájdžánu vzájemně popřela vlastní výroky. Zeman ji přirovnal k literární postavě Eulálii Čubíkové z Chevallierova románu Zvonokosy.
(jde o postavu zahořklé, pokrytecké staré panny, která falešně káže o morálce a jejíž slova se rozcházejí s činy, pozn. red.)
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/r ... kdy-750382
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 08 úno 2024, 15:17

Babiš: Kampelička, kde se vraždí. To Fiala nemyslí vážně
Opozici se nepodařilo prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze premiérova vkladu v záložně. Koaliční většina neumožnila schválit program. Stihl však vystoupit expremiér Andrej Babiš (ANO), který na premiérovi Fialovi (ODS) nenechal nit suchou. „Takže kampelička, kde se vraždí, kde se perou peníze, to je normálně pračka na peníze. To není žádná banka. Já jsem úplně v šoku, co tady pan premiér předvedl," poznamenal mimo jiné ve svém vystoupení Babiš.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... zne-750388
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 08 úno 2024, 22:46

Inflace? Skrytá měnová reforma.
Vystudovaná matematička s letitou manažerskou zkušeností z velkých firem Darina Kocsisová působí v současné době jako nezávislá investiční poradkyně. Mimo jiné hovořila o inflaci, která je podle ní protiústavní. „V současné výši je to vlastně skrytá měnová reforma,“ uvedla.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... ila-750419
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 09 úno 2024, 01:13

https://ekonomickydenik.cz/v-armadni-ko ... ka-metnar/
V armádní koncepci není dostatečně řešeno pokrytí země pozemními protivzdušnými prostředky, říká Metnar
Koncepce výstavby armády do roku 2035 (KVAČR 2035) byla schválena bez hlubší analýzy války na Ukrajině a dalších bezpečnostních konfliktů ve světě, říká mimo jiné v rozhovoru s Ekonomickým deníkem předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (za hnutí ANO). Podle Metnara přes výrazné a skokové navýšení rozpočtu oproti KVAČRu 2030, došlo k nedostatečnému odůvodnění posunutí realizace projektů, jako jsou tanky, lehká útočná vozidla nebo minomety. Nebudou realizovat, kromě zmíněných, žádné významné projekty, tedy alespoň o nich nevíme, je otázka, zda je to dopad špatného akvizičního managementu a vysokých záloh, například v roce 2024 téměř 16 miliard na projekt F-35. Aktuální kritika ministerstvo obrany zaráží, protože KVAČR 2035 měli poslanci výboru pro obranu k dispozici ještě před tím, než se dostala na stůl vlády.

Přečetl jste si podrobně Koncepci výstavby armády do roku 2035, takzvaně KVAČR? Jak ji hodnotíte?
KVAČR 2035 byl schválen bez hlubší analýzy války na Ukrajině a dalších bezpečnostních konfliktů ve světě, rovněž tak byl schválen bez předchozího schválení obecnějšího dokumentu, kterým je dlouhodobý výhled obrany, ze kterého měl vycházet.

Oproti KVAČRu 2030, kromě pořízení F-35, nebyly definovány nové modernizační projekty jako například raketomety či rozšíření protivzdušné obrany.

Přes výrazné a skokové navýšení rozpočtu oproti KVAČRu 2030, došlo k nedostatečnému odůvodnění posunutí realizace projektů, jako jsou tanky, lehká útočná vozidla nebo minomety. Nebudou realizovat, kromě zmíněných, žádné významné projekty, tedy alespoň o nich nevíme, je otázka, zda je to dopad špatného akvizičního managementu a vysokých záloh, například v roce 2024 téměř 16 miliard na projekt F-35.

Co protivzdušné síly? A jak hodnotíte nábory do armády?
V KVAČRu není konkrétněji řešen problém nedostatečného pokrytí území České republiky pozemními protivzdušnými prostředky. Nebo, alespoň v něm není zmínka, zdali se Česko zapojí do německého projektu protivzdušné ochrany, který se jmenuje European Sky Shield Initiative (ESSI).

S ohledem na současnou bezpečnostní situaci vidíme neuspokojivé výsledky i v náborech. V roce 2022 byl čistý přírůstek pouze 219 vojáků z povolání.

Všichni známe plány na rok 2030, tedy 30 tisíc vojáků z povolání, kdy je v současnosti odchodovost velmi vysoká. Naše armáda má druhý nejvyšší věkový průměr a zmrazení platů na příští rok, po skokovém navýšení rozpočtu, je další nesmyslný krok ministerstva obrany.

Obdobně je to u aktivních záloh, kde je plán do roku 2030 10 tisíc aktivních záloh. Taktéž poměr mandatorních výdajů v rámci celkového schváleného rozpočtu v roce 2024 klesne z 19 procent na 14 procent.

Míříme k dostatečné přípravě na dlouhotrvající konflikt, jak zní častá varování z poslední doby?
Jak vyplývá z dokumentu KVAČR 2035, obranná strategie, příprava naší armády na vedení dlouhotrvajícího konfliktu obranné války vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, není dostatečně řešena.

Tedy v KVAČR 2035 není dostatečné řešení rozvinutí válečné armády a s tím souvisejících kroků.

Odpovídá koncepce stávajícím trendům v obraně států NATO? Pokud, ne, co v ní podle vás chybí?
Už jsem to řekl v předchozích odpovědích. Ale s výše uvedeným konstatováním jsme se nespokojili a vzhledem ke zhoršené mezinárodní situaci budeme pořádat kulatý stůl na tato a obdobná témata, kde budou pozváni zástupci odborné veřejnosti a budeme to takto šířeji diskutovat, abychom měli odbornou zpětnou vazbu.

Je podle vás koncepce reálná k možnostem vývoje bezpečnostní situace do roku 2035?
Jedná se o poměrně složitou otázku v oblasti reálnosti či naplněnosti této koncepce, ale kde mám velké pochyby, jak jsem již uvedl, to je personální oblast a naplněnost plánů do roku 2035, a to znamená převzetí plánu 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc aktivních záloh.

Vykročila podle vás armáda správným směrem k posílení zapojení českého obranného průmyslu?
Nezaznamenal jsem v tomto větší pokrok v úsilí ze strany ministerstva obrany, a to od doby, kdy probíhaly nejintenzivnější diskuze v rámci schváleného projektu pásových bojových vozidel pěchoty a to s ohledem na avizované více jak čtyřicetiprocentní zapojení domácího průmyslu, avizované ze strany ministerstva obrany.

Aktuálně nemám jiné informace než z tehdejších diskuzí, kdy do tohoto jednoho z historicky největších a finančně náročných projektů, je zapojeno několik firem českého obranného průmyslu, a to ve výši jednotek miliard, kdy dle mnou tehdy provedených odhadů se jednalo o zapojení ve výši cca ve výši 3 procent, na rozdíl od avizovaných 40 procent. Jaká je aktuální situace nevím, budeme se na toto dotazovat nejen resortu obrany, ale i českého obranného průmyslu.

Počítá podle vás koncepce s širším zapojením českého obranného průmyslu do vyzbrojování české armády?
Dle vyjádření resortu ministerstva obrany defacto počítá, ale jaká bude realita bude věc druhá. Takových slibů o zapojení domácího průmyslu jsme slyšeli několik, ale realita je jiná.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 09 úno 2024, 07:56

A co ty vaše vrtulníky, pane Metnare? Černochová po kritice nákupu stíhaček vytekla
Do exministra obrany Lubomíra Metnara (ANO), který vládu kritizuje za nákup amerických letounů F-35, se opřela současná šéfka obrany Jana Černochová (ODS) za to, že Česko při nákupu vrtulníků, o kterém rozhodla předchozí vláda, porušilo směrnici o obranných zakázkách, vytýká mu to nyní Evropská komise. Metnar ministryni následně upozornil, že do stejných problémů může přivést naši zemi i ona, jelikož letouny F-35 jsou nakoupené podle stejných pravidel.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... kla-750420
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 09 úno 2024, 07:58

Slonice v diplomatickém porcelánu. Ostuda Markéty Pekarové na státním výletě
Předsedkyně Poslanecké sněmovny má z ostudy kabát. Nejen doma, ale hlavně v zahraničí. Markéta Pekarová Adamová totiž před týdnem vyrazila na zahraniční návštěvu to hned do dvou zemí po sobě. Arménie a Ázerbájdžánu. Arménům slíbila, že jim v sousedním Ázerbájdžánu vysloví podporu, ale když tam dorazila, naopak Arménii odsoudila. Podle politologa Lukáše Valeše jde o selhání celé české diplomacie a Pekarové vůbec neměli cestu umožnit. Exministr zahraničí Cyril Svoboda míní, že kvůli nepřipravenosti Pekarové je celé Česko k smíchu.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/p ... ete-750422
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 09 úno 2024, 09:29

Advokátní komora: policie nebo žalobci byli nachytáni při řízeném úniku informací z kauzy Dozimetr
Z Národní centrály proti organizovanému zločinu nebo z Vrchního státního zastupitelství v Praze unikly řízeně citlivé informace z kauzy Dozimetr. Došla k tomu Česká advokátní komora poté, co tento týden jedno české mainstreamové médium zveřejnilo informace ze známé kauzy Dozimetr. Účelové úniky z vyšetřování mají dva základní motivanty: pozvednout veřejné mínění o práci policie a žalobců, ale také veřejně pošpinit vyšetřované, kteří jsou tak veřejně odsouzeni ještě před samotným soudním jednáním.

Cílené úniky z trestních spisů především do médií jsou dlouhodobým problémem, přičemž orgány činné v trestním řízení za jejich strůjce často označují advokáty, a to i tehdy, když je zřejmé, že zveřejněním informací ze spisu by svému klientovi jen uškodili. Podle člena představenstva České advokátní komory (ČAK) Tomáše Sokola, prezidenta Unie obhájců, nyní došlo k dalšímu úniku z trestního spisu kauzy Dozimetr.
https://ekonomickydenik.cz/advokatni-ko ... -dozimetr/
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 10 úno 2024, 01:36

https://echo24.cz/a/HmypF/zpravy-domaci ... emy-rodice
Rodiče i ředitelé zuří z webu Cermatu. Nemají informace a chyby se hojí za pochodu
Základní myšlenka kvapného zavedení elektronických přihlášek v šibeničním čase byla poměrně jednoduchá: už se nemá opakovat zmatek a stres, který zažívali rodiče i jejich děti v minulém roce, stejně tak jako přetížení samotných škol. V současnosti to však spíše vypadá, že ministerstvo školství vyměnilo jeden stres za druhý. Rodiče zuří kvůli chybám v systému, Cermat se snaží chybějící funkcionality doplňovat za běhu a ředitelé si stěžují na špatnou komunikaci, kvůli které očividně ani oni nerozumí všem aspektům fungování elektronických přihlášek, které se ještě v procesu mění.

...
velká domů opět nevyšla...
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 10 úno 2024, 21:20

https://echo24.cz/a/H72H8/zpravy-domaci ... i-retoriku
Svérázné přání Fialy k volbám šéfa ANO: Babiš se nemá chovat jako král chaosu
Kromě zvolení Andreje Babiše předsedou hnutí ANO delegáti na sněmu znovu zvolili prvním místopředsedou místopředsedu Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka. Řadovými místopředsedy jsou stále šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, někdejší předseda Sněmovny Radek Vondráček a nově poslanec Robert Králíček.

Premiér Petr Fiala (ODS) poblahopřál svému předchůdci ve funkci předsedy vlády Andreji Babišovi (ANO) k opětovnému zvolení do čela opozičního hnutí ANO. Přeje si, aby se Babiš ve Sněmovně choval víc jako politik, než jako král chaosu, osobních útoků, polopravd a lží, uvedl Fiala na sociální síti X. Babiše v sobotu ve funkci potvrdil celostátní sněm ANO v Praze. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) v reakci vytkl představitelům ANO některé jejich výroky, oslabují podle něj důvěryhodnost základních institutů demokracie a právního státu. Místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že je jeho hnutí připravené spolupracovat s ANO jako společná parlamentní opozice vůči asociální a arogantní vládě.

Fiala připomněl Babišovo dva roky staré prohlášení, že na aktuálním celostátním sněmu již funkci šéfa ANO obhajovat nebude. "Před dvěma lety tvrdil, že je to naposledy, co kandiduje na předsedu hnutí ANO. Při zkušenosti s věrohodností jeho slov nepřekvapuje, že byl dnes opět zvolen předsedou," konstatoval premiér.
Před dvěma lety Andrej Babiš tvrdil, že je to naposledy, co kandiduje na předsedu hnutí ANO.

Při zkušenosti s věrohodností jeho slov nepřekvapuje, že byl dnes opět zvolen předsedou. Blahopřeji mu. A přál bych si, aby se v Poslanecké sněmovně choval více jako politik než jako…
— Petr Fiala (@P_Fiala) February 10, 2024
Babiše v sobotu podpořilo 88 z 98 hlasujících delegátů, ve volbě neměl protikandidáta. Zvažoval i úplný konec v politice, k setrvání ho přiměla podpora nejen od členů ANO, ale především od občanů. "Blahopřeji mu. A přál bych si, aby se v Poslanecké sněmovně choval více jako politik, než jako král chaosu, osobních útoků, polopravd a lží," dodal Fiala.

Rakušan v sobotu ČTK napsal, že výsledky hlasování sněmu ANO komentovat nechce, protože jde o projev vůle delegátů. "Průběh sněmu nesleduji, takže nemohu glosovat jednotlivé výroky směrem k vládě. Předpokládám ale, že obsahem a formou se neliší od toho, co slýcháme ve Sněmovně. A právě rétoriku bych, vedle absence věcných řešení, vytknul hnutí ANO nejvíc," uvedl Rakušan.
Dostávám dotazy, co říkám na průběh a výsledky sněmu ANO. Výsledky komentovat nechci, jsou projevem vůle delegátů. Průběh sněmu nesleduji, takže nemohu glosovat jednotlivé výroky, předpokládám ale, že obsahem a formou se neliší od toho, co slýcháme ve Sněmovně. A právě rétoriku…
— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 10, 2024
Vicepremiér označil za neomluvitelné výroky ANO o totalitě, okrádání důchodců nebo strašení volebními podvody. "Vedou k oslabování důvěryhodnosti základních institutů demokracie a právního státu. V tomto ohledu Andrej Babiš a jeho věrní jsou hrozbou pro demokracii. Ať se jim to hodnocení líbí, nebo ne. A pro mě je tohle obrovská motivace znovu se s nimi utkat o to, kdo bude tuhle zemi dál spravovat, a uspět," dodal.

Místopředseda SPD Fiala popřál představitelům ANO ke zvolení. "Celý volební sněm hnutí ANO vnímáme jako jejich vnitrostranickou záležitost. Hnutí SPD je připraveno spolupracovat jako společná parlamentní opozice vůči této pětikoaliční, asociální a arogantní vládě," sdělil Fiala ČTK.
:pise Fiala si spomenul, čo povedal Babiš pred dvomi rokmi - ale na vlastné predvolebné sluby si už nespomína...
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 40826
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 11 úno 2024, 21:41

http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/ ... -na-platy/
Školy hrozí stávkou. S novými rozpočty nemají na platy
Ministerstvo školství v týdnu rozepsalo školám prostředky pro rok 2024, a to včetně navýšení, které vláda na návrh ministra Mikuláše Beka (STAN) schválila před dvěma týdny. Pedagogická komora upozorňuje na hrozbu stávky.Ministerstvo školství v týdnu rozepsalo školám prostředky pro rok 2024, a to včetně navýšení, které vláda na návrh ministra Mikuláše Beka (STAN) schválila před dvěma týdny. Ředitelé škol i odbory ale rozpis kritizují, protože podle nich nakonec snižuje finance na platy více, než co ministerstvo slíbilo. Některé školy se obávají, že budou muset propouštět, Pedagogická komora upozorňuje na hrozbu stávky.

„Celkem v roce 2024 rozpočet pro regionální školství územně samosprávných celků činí 187,87 miliardy korun. Oproti loňskému roku tak vzrostl rozpočet pro školy zřizované obcemi a kraji o 4,97 miliardy korun,“ uvedlo ministerstvo školství v tiskové zprávě na svém webu.

Rozpis ale kritizuje Asociace ředitelů základních škol. „V současné chvíli shromažďujeme prostřednictvím regionálních zástupců údaje z jednotlivých škol, abychom mohli při dalších jednáních argumentovat konkrétními čísly,“ uvedl její prezident Luboš Zajíc.

Největším problémem rozpisu je podle asociace snížení financí na platy nepedagogických pracovníků a škrtání jejich pozic ve školách. Čísla jsou prý totiž nepříznivější, než co ministerstvo školství slibovalo při jednáních s odbory a zástupci školských asociací. Podle informací serveru CNN Prima News ministr školství Mikuláš Bek (STAN) po dohodách řekl, že resort škrtne maximálně osm tisíc neobsazených pozic nepedagogických pracovníků.

Ten ale trvá na tom, že slib dodržel. „Na sociálních sítích se v souvislosti s rozpisem rozpočtu školám pro letošní rok šíří nepravdivé informace. Takže ještě jednou. Počet financovaných míst nepedagogických pracovníků v roce 2023: 75 771 (včetně neobsazených), v roce 2024: 68 278. Meziroční snížení o 7 495 financovaných pozic je v souladu s mými dřívějšími vyjádřeními a odpovídá počtu dlouhodobě neobsazených míst,“ napsal ve čtvrtek na síti X.

Někteří ředitelé ale upozorňují, že škrty jsou plošné a oni sami žádná neobsazená místa ve svých zařízeních neevidují.

„Nemám jediné neobsazené místo. Všichni tu vykonávají práci, a když je propustím, bude ji muset dělat někdo jiný. Jsem v kontaktu s desítkami dalších ředitelů a všichni jsou na tom podobně,“ sdělil ředitel Střední pedagogické školy a Střední odborné školy služeb v Mladé Boleslavi Štefan Klíma. Na sociální síti X přidal komentář i pod Bekův příspěvek.

Podobně se vyjádřil i učitel na základní škole David Hromada. „Tak ještě jednou, pane ministře, když to nechápete. Vy jste neškrtli neobsazené pozice, vy jste škrtali plošně všem! Na naší škole klesl limit počtu NPZ z 1,935 na 1,530. To je snížení o 21 procent,“ napsal pod Bekův příspěvek.

Rozpis rozpočtu pro regionální školství kritizují také odbory. Podle nich nerespektuje dosavadní dohody a odboráři proto po ministerstvu požadují vysvětlení. Rozpis podle nich ukazuje, že dodatečné třímiliardové navýšení rozpočtu regionálního školství je nedostatečné.
„Je to zklamání, nerespektování dosavadních dohod a slibů. Svoláváme na 12. února mimořádné předsednictvo ČMOS (Českomoravského odborového svazu) pracovníků školství, které zváží další kroky,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík.

Některé školy se obávají, že budou muset propouštět. „Zjistil jsem, že budu muset propustit čtyři zaměstnance. Jde o nepedagogické pracovníky, nemůžu ovšem propustit ty z administrativy, protože byrokracie přibývá. Musím mít zaměstnance na účetnictví a mzdy. Jídelnu nemáme, zbývají tak pouze uklízečky, školník a údržbář,“ popsal Klíma pro server novinky.cz.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 12 úno 2024, 07:22

Petrof kvůli nákladům přesune výrobu levnějších nástrojů do Indonésie
Královéhradecký výrobce klavírů a pianin Petrof přesune část výroby do zahraničí. Levnější typy nástrojů pro něj bude produkovat indonéská společnost. Prezidentka a majitelka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová to řekla deníku e15. Výroba v Indonésii začne ve druhé polovině letošního roku. Důvodem přesunu jsou vysoké náklady na pracovní sílu v Česku, drahá energie či rostoucí cena materiálu.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/petro ... e/2478278?
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15731
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 12 úno 2024, 11:35

Portál Seznam Zprávy je soudně usvědčený lhář :snaha:
Městský soud v Praze rozhodl, že se server Seznam Zprávy musí omluvit za nepravdy a dezinterpretace, které v roce 2022 uveřejňoval v článcích o europoslanci a advokátovi Stanislavu Polčákovi (STAN) a jeho právním zastupování obcí a občanů zasažených výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Polčák to dnes řekl na tiskové konferenci.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sezna ... k/2478379?
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví

Odpovědět