Česká republika

Odpovědět
Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16416
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 09 dub 2024, 19:36

Špičky lidovců se distancovaly od výroků Svobody, ten odchod ze strany odmítá
Předsednictvo lidovců se v úterý distancovalo od výroků bývalého předsedy Cyrila Svobody s tím, že poškozují dobré jméno strany, a vyzvalo ho ke zvážení odchodu z KDU-ČSL. Svoboda následně řekl, že odstoupit nehodlá a není ve sporu s členskou základnou. Předseda lidovců Marian Jurečka předpokládá, že tématem se bude znovu zabývat širší vedení strany, tedy celostátní výbor. Ten by se měl sejít 25. dubna. Jurečka také novinářům řekl, že Svobodovy postoje si s ním chce vyříkat osobně. Svoboda řekl, že opustit KDU-ČSL nechce, protože není v konfliktu s členskou základnou. Uvedl také, že vylučovat někoho ze strany bylo metodou diktátora Stalina. S návrhem na Svobodovo vyloučení přišel místopředseda lidovců a ministr životního prostředí Petr Hladík.
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/do ... hod-347999

Nejen ODS je plná zakuklených totalitních kreatur...
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 09 dub 2024, 23:29

https://echo24.cz/a/HEYAC/zpravy-domaci ... ora-izrael
Záplava izraelských vlajek v Praze. Půl roku od útoku na Izrael demonstrovaly stovky lidí
V neděli se na Václavském náměstí sešly stovky lidí, aby vyjádřili solidaritu s Izraelem a připomněly šest měsíců od brutálního vraždění palestinských teroristů. Vzpomínkovou událost navštívila i řada významných osobností včetně velvyslankyně Izraele Anny Azari či náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka.

„Pamatujeme si všechno, pamatujeme na rukojmí. Přiveďte je hned domů,“ uvedla izraelská velvyslankyně v neděli. Cílem akce bylo vyslat poselství na podporu propuštění rukojmích a další spolupráce mezi českou vládou a Izraelem.
V projevu jednoty stáli čeští občané, Izraelci i zahraniční účastníci a společně si připomněli tragický konflikt, který byl zahájen po útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října loňského roku, při němž zahynulo na 1200 lidí a na 250 lidí ozbrojenci zavlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní v listopadu byla propuštěna přibližně polovina z nich. Nyní Hamás, který Izrael, USA a EU označují za teroristickou organizaci, stále zadržuje 133 těchto lidí. Civilních obětí je od října přes 33 tisíc, uvedly úřady pod kontrolou Hamásu.
Na fotkách (zásadne len "zo zeme") celá demonštrácia...
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 09 dub 2024, 23:57

https://www.ceska-justice.cz/2024/04/pl ... esouhlasi/
Plénum ÚS odmítlo zpochybnit konfiskace majetku Lichtenštejnů, tři soudci nesouhlasí
Tři soudci Ústavního soudu vydali odlišné stanovisko k nálezu Ústavního soudu, kterým plénum zamítlo vydání majetku českého státu Nadaci knížete z Lichtenštejna. Plénum se přihlásilo k ustálené judikatuře ohledně Benešových dekretů. Soudci David Uhlíř, Lucie Dolanská Bányaiová a Milan Hulmák by naopak napravovali historické křivdy.

Ústavní soud dnes zveřejnil nález v případu stížnosti Nadace knížete z Lichtenštejna a jedné fyzické osoby. Úplný text nálezu je zde:

Stěžovatelé před Ústavním soudem se původně žalobou domáhali vyklizení nemovitostí v Praze 10, případně určení vlastnického práva nebo náhrady za tyto nemovitosti. „V katastru nemovitostí je jako jejich vlastník zapsán stát (zastupovaný vedlejšími účastníky). Nadace však tvrdí, že sporné nemovitosti vlastní, neboť je univerzálním dědicem Františka Josefa II. Lichtenštejna (zůstavitel),“ vysvětlil dnes ve zprávě Ústavní soud.

V žalobě tvrdili, že stát tyto nemovitosti v roce 1945 bez právního důvodu fyzicky ovládl a jejich vlastníkem tak zůstal až do své smrti zůstavitel. Dekret presidenta republiky č. 12/1945 Sb. se podle nich nevztahoval na zůstavitele, ani na sporné nemovitosti. Civilní soudy žalobě stěžovatelů nevyhověly

ÚS: Tvrzení, že konfiskace je nicotná, není opodstatněné
Plénum Ústavního soudu stížnost zamítlo a přihlásilo se ke dřívějším rozhodnutím svých senátů v případech stěžovatelů, jakož i ke své dlouhodobě ustálené judikatuře.

„Ústavní soud připomněl, že konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb. podléhaly všechny osoby německé a maďarské národnosti, bez ohledu na státní příslušnost, ledaže by se aktivně zúčastnily boje za zachování celistvosti a osvobození Československa. Ke konfiskaci docházelo s okamžitou platností nabytím účinnosti dekretu dne 23. 6. 1945. O tom, zda jsou v konkrétním případě naplněny podmínky pro konfiskaci, deklaratorně rozhodovaly okresní národní výbory. Tyto závazné konfiskační výměry bylo možné právně zpochybnit pouze ve správním řízení, případně před správním soudem,“ uvedl dnes Ústavní soud.

S ohledem na ustálenou judikaturu k tzv. Benešovým dekretům ÚS zdůraznil, že rozhodnutí poválečných správních orgánů soudy nejsou oprávněny nově přezkoumávat. Úzkou výjimku z toho pravidla stanovily pouze restituční předpisy. „Tvrzení stěžovatelů, že konfiskační výměr je pro své vady nicotný, přitom není opodstatněné,“ uvádí Soud.

Okresní národní výbor v Olomouci, kde sídlilo lichtenštejnské ústřední ředitelství, k provedení konfiskačního dekretu vydal výměr, v němž zůstavitele označil za osobu německé národnosti. Proti tomuto výměru ze dne 31. 7. 1945 zůstavitel brojil stížností, kterou projednal a zamítl Zemský národní výbor v Brně. Stížnost později zamítl i správní soud, vysvětlil Ústavní soud v dnešní zprávě.

Poválečné události jsou mimo současné právo
Ústavní soud současně připomněl účinky restitučního zákonodárství a závěry plenárního stanoviska Pl. ÚS-st. 21/05.

„Civilními žalobami se nelze úspěšně domáhat vlastnického práva k věcem, kterých se stát zmocnil před 25. 2. 1948 nebo v období rozhodném pro restituce. Pro tyto účely lze uplatňovat pouze tzv. restituční nároky, které však stěžovatelé nevznášejí. Jinak by neexistovala jistota ani limit, který by bránil potomkům dřívějších vlastníků domáhat se např. přezkumu kroků první pozemkové reformy nebo odčinění jakýchkoli jiných tvrzených křivd z předchozích staletí,“ zopakoval dnes Ústavní soud ve své zprávě.

Tvrzení stěžovatelů, že soudy svými rozhodnutími nyní vyvlastňují jejich majetek, Ústavní soud podle jeho rozhodnutí nepřisvědčil.

„Sporné nemovitosti byly konfiskovány nabytím účinnosti dekretu dne 23. 6. 1945. Na tehdejší konfiskaci přitom nelze zpětně uplatňovat současné právní standardy – tehdejší události se nacházejí mimo působnost později přijaté Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Obdobně o československé konfiskaci lichtenštejnského majetku rozhodl v roce 2001 velký senát Evropského soudu pro lidská práva a posléze v roce 2005 i Mezinárodní soudní dvůr,“ připomněl Ústavní soud.

Ústavní soud na závěr zdůraznil, že v obdobných případech nevyhověl vysokým desítkám stěžovatelů a není důvod, aby se odchyloval od své dlouhodobě ustálené judikatury.

Soudce: Dveře jsou otevřené pro politické řešení
S nálezem nesouhlasí soudce David Uhlíř. V připojeném stanovisku má za to, že všechny rozsudky měly být zrušeny. „V obecné rovině jsem si vědom toho, že historii lze jen vykládat, nikoliv změnit. Nicméně i tam, kde je v důsledku závazných právních názorů definitivně uzavřena možnost napravit historické křivdy soudní cestou, zůstávají otevřené dveře pro politická řešení,“ uvádí soudce David Uhlíř.

„František Josef II., kníže z Lichtenštejna, právní předchůdce stěžovatelů, kterému měl být sporný majetek konfiskován dekretem prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., byl občanem státu, který si po celou dobu druhé světové války udržel neutralitu. Není žádný důvod na něj hledět jinak, než jako na jakéhokoliv jiného německy mluvícího občana jiného neutrálního státu, kupř. Švýcarska. Myšlenka, že by František Josef II., kníže z Lichtenštejna, byl spoluodpovědný za zločiny Třetí říše a že se na něj proto vztahuje dekret prezidenta republiky, je absurdní,“ napsal soudce David Uhlíř.

Odlišné stanovisko dále připojila soudkyně Lucie Dolanská Bányaiová, která nesouhlasí s odůvodněním nálezu. „Je věcí státu, zákonodárce, které ze způsobených křivd legislativně zmírní a které již ne. Stěžovatelé svými nároky do okruhu osob, jejichž křivdy mohou být restitučním zákonodárstvím zmírněny, podle stávajících restitučních předpisů nespadají. To však neznamená, že se na stěžovatelích, resp. jejich právním předchůdci, komunistický režim nedopustil křivdy tím, že zabránil řádnému soudnímu přezkumu konfiskačních výměrů vydaných ve značně napjaté a turbulentní době těsně po konci války; jen nejde o jednu z té vytčené skupiny křivd, které mohou být na základě restituční legislativy zmírněny restitucí,“ uvedla doslova Bányiová ve svém stanovisku k nálezu.

Odlišné stanovisko sepsal rovněž soudce Milan Hulmák, který nesouhlasí s odůvodněním a odkazuje k odlišnému stanovisku někdejší soudkyně Elišky Wagnerové. Přesto s nálezem vyslovil souhlas: „Mé stanovisko se tak v této části shoduje s odlišným stanoviskem soudců Lucie Dolanské Bányaiové a Davida Uhlíře. Protože však rozhodnutí obecných soudů i Ústavního soudu je založeno i na jiných důvodech, plně s ním ve výroku souhlasím,“ uvedl soudce Milan Hulmák.

Společný fond s právem Lichtenštejnů
Nadace knížete z Lichtenštejnu se opakovaně obrací na Nejvyšší i Ústavní soud. Usiluje o navrácení někdejšího lichtenštejnského majetku na Břeclavsku včetně zámků v Lednici a Valticích. Lichtenštejnové rovněž podali na Českou republiku mezistátní stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Nadace knížete loni v říjnu uvedla, že je připravena se vzdát vlastnických nároků na majetek v ČR výměnou za vytvoření společného fondu, na který budou vlastnická práva ke spornému majetku převedena. Nadaci by byla svěřena povinnost odpovědně a udržitelně s majetkem ve fondu hospodařit.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16416
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 10 dub 2024, 15:52

Stát se má omluvit opoziční SPD za to, že ji vnitro spojilo s xenofobií
Stát se má omluvit opozičnímu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) za to, že ministerstvo vnitra ve své zprávě o projevech extremismu za druhé pololetí roku 2020 označilo SPD za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. ČTK to dnes sdělila mluvčí SPD Barbora Šťastná. Obvodní soud pro Prahu 7 vyhověl v plném rozsahu žalobě SPD, která se omluvy domáhala, doplnila. Ministerstvo vnitra, které za ČR u soudu jedná, zváží odvolání.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stat- ... i/2503908?
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 10 dub 2024, 23:07

https://www.zdravotnickydenik.cz/2024/0 ... s-pribylo/
Svrab i záškrt. Jakých nemocí letos přibylo?
Kromě černého kašle přibylo v prvním letošním čtvrtletí meziročně i dalších infekcí. Více je například spalniček, legionelózy, svrabu či záškrtu, vrátily se i neštovice mpox. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) v tiskové zprávě upozornil, že se vracejí i nemoci, proti kterým je očkování povinné, jako jsou právě spalničky, záškrt či černý kašel.

„Od určitého stupně proočkovanosti funguje kolektivní imunita. Čím je nemoc nakažlivější, tím víc očkovaných lidí musí být očkováno, aby kolektivní imunita vznikla. Zatímco u dětské obrny stačí 80 procent proočkovanost, ale u jiných onemocnění musí být vyšší, například u spalniček je to 95 procent,“ uvedla expertka SPZ Ludmila Plšková.

S věkem podle ní klesá imunita, zhruba sedm procent lidí očkování odmítá a u některých nemocí, jako je například tuberkulóza, je podle ní vidět i vliv migrace. „V každém případě je nutné počítat s tím, že pokud bude proočkovanost v populaci klesat, budeme se s některými nemocemi setkávat častěji, než jsme byli dosud zvyklí,“ doplnila.

Povinné a vymáhané například pro přijetí do mateřské školy s výjimkou posledního ročníku je očkování takzvanou hexavakcínou proti dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae typu b a vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.
Alespoň jednu dávku hexavakcíny mělo předloni 96 procent narozených dětí. U přeočkování čtyřkombinací proti záškrtu, černému kašli, tetanu a dětské obrně v pěti a deseti letech se proočkovanost pohybuje mezi 86 až 90 procenty populačního ročníku. U nepovinných očkování, která často nejsou plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění, je proočkovanost nižší. U pneumokoků a meningokoků 70 až 75 procent, u lidského papilomaviru 70 procent u dívek a 43 procent u chlapců, u klíšťové encefalitidy 40 procent.

Podle údajů SZÚ do konce března kromě černého kašle, jehož současné počty případů jsou nejvyšší od roku 1959, vzrostly meziročně také počty různých typů žloutenky nebo tropických nemocí dengue a malárie. Po útlumu v době covidové epidemie lékaři letos evidují také 14 případů spalniček. Ty byly v posledních letech u jednotlivců, nebo se nevyskytl žádný případ, v roce 2019 jich bylo 590.

Předloni se v Evropě objevily případy neštovic mpox, které byly dříve označované jako opičí neštovice. V roce 2022 jich bylo 71 případů, letos v prvním čtvrtletí 14. Nákaza se projevuje vyrážkou, často v oblasti genitálií, a příznaky podobnými chřipce. Nejčastěji se přenáší při sexu, předloni nejvíc u mužů majících sex s muži.

Od roku 2020 postupně roste počet pacientů se svrabem, který způsobuje parazitický roztoč zákožka svrabová. Lidé se jím nakazí při kontaktu s kůží nemocného, jeho oblečením či ložním prádlem. Loni bylo nakažených přes 9000, letos 2700. Postupně přibývá i záškrtu, loni bylo sedm případů za celý rok, letos dosud osm.

Výrazně víc než loni je na začátku letošního roku také legionelózy. Na rozdíl od jiných infekcí se nepřenáší mezi lidmi, je způsobena infikovanou vodou, která se drží v potrubí, pokud se voda neohřívá na více než 70 stupňů Celsia. Nákaza může způsobovat těžké zápaly plic, hygienici proto doporučují nesnažit se peníze za energie šetřit na ohřevu vody. Loni jí bylo 340 případů, letos zatím 104.

Důvod nárůstu podle dřívějšího vyjádření SZÚ není jeden. Například u nemocí, proti kterým existuje očkování, odborníci mluví o nižší ochotě nechat děti očkovat nebo jiném složení vakcín. Vliv má podle odborníků u některých nemocí také to, že se s nimi populace ani lékaři nesetkávají často a někdy jim je trvá odhalit. Pokles v předchozích třech letech zase ovlivnila proticovidová opatření.

Počty infekčních chorob v předchozích letech: (rozpadnutá tabuľka)
Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Černý kašel 1347 696 51 96 494 (20*) 5293 (6397)**
Záškrt 0 0 0 5 7 8
Legionelóza 280 216 239 287 340 (53*) 104
Svrab 3570 2382 3306 5276 9167 (2602*) 2702
Malárie 34 9 10 30 42 (11*) 12
Dengue 81 38 4 22 79 (12*) 28
Spalničky 590 4 0 0 1 (0*) 14
Hepatitida A 240 183 210 70 66 (4*) 24
Akutní hepatitida B 41 26 17 48 37 (10*) 9
Chronická hepatitida B 276 144 127 244 378 (85*) 128
Hepatitida C 1138 770 662 921 1300 (372*) 580
Hepatitida E 268 223 200 319 684 (137*) 170
Mpox (opičí neštovice) 0 0 0 71 0 9
zdroj: Státní zdravotní ústav – Informační systém infekčních nemocí (ISIN)
*za první čtvrtletí
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

treerat
Redaktor
Příspěvky: 471
Registrován: 11 kvě 2022, 14:54

Re: Česká republika

Příspěvek od treerat » 11 dub 2024, 11:51

Trpíte závistí a zlobou vůči úspěchům jiných, vmetl Fiala hnutí ANO
Poslanecká sněmovna se z popudu opozičního hnutí ANO na čtvrteční mimořádné schůzi zabývá údajnými korupčními kauzami vládních stran. ANO chce primárně řešit Podnikatelskou družstevní záložnu, v níž měl v minulosti uložené peníze premiér Petr Fiala (ODS). Schůzi, která začala v 9 hodin, sledují Novinky živě i on-line přenosem.
Jediným bodem mimořádného jednání, které si vyžádalo ANO, má být bod s názvem „vymlčené korupční kauzy vládních stran“, přičemž primárně se chtějí zástupci nejsilnějšího opozičního hnutí bavit o dění kolem zmíněné kampeličky.
„Jsou tam podivné dary pro ODS, podezření na praní špinavých peněz, záhadná zmizení stamilionů korun,“ popsala minulý týden šéfka poslanců ANO Alena Schillerová důvody, proč chtějí o záložně, o niž se nyní zajímají policisté i Česká národní banka, na plénu diskutovat.
Schillerová podle svých slov nepovažuje za problém chybějící položku ve Fialově majetkovém přiznání, ale údajné propojení podle ní problémové instituce s ODS.
9:07
Schůze začala poslaneckým slibem
Mimořádná schůze začala poslaneckým slibem. V neděli 7. dubna totiž úmrtím zanikl mandát poslanci SPD Jaroslavu Baštovi. Slib složil Marcel Dlask, který ho v poslanecké lavici nahradil.
„Dovolte, abych mezi námi přivítala Marcela Dlaska a popřála mu mnoho poslaneckých úspěchů,“ konstatovala následovně předsedající schůze Věra Kovářová (STAN).
9:24
Babiš: Fico ani Pellegrini nejsou Putinovy podržtašky
Jako první se ujal slova šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Dnes v 9:30 je zasedání slovenské a ukrajinské vlády,“ uvedl.
„Vypadá to, že ani (slovenský premiér Robert) Fico ani (nově zvolený slovenský prezident Peter) Pellegrini nejsou proruští, nejsou Putinovy podržtašky,“ zdůraznil Babiš.
Také řekl, že volal Ficovi, aby se „přimluvil u Ukrajinců, abychom měli v Praze konečně plnohodnotného velvyslance“. „Jak je to možné, že Ukrajina nemá v Praze velvyslance? Já to nechápu,“ kroutil hlavou mimo téma mimořádné schůze.
9:38
Je tu snaha všechny skandály vymlčet, prohlásil Babiš
Následně Babiš přešel k tématu mimořádné schůze, která se nazývá „vymlčené korupční kauzy vládních stran“.
„Vládní činitelé se bojí diskuze na toto téma, protože se bojí veřejnosti a o své pozice. Vládní strany společně kryjí korupci a klientelismus za každou cenu. To je to, co je spojuje. Je tu snaha všechny skandály vymlčet,“ prohlašoval na plénu.
Zároveň zdůraznil, že to tak nenechají a že chtějí slyšet vysvětlení kauz od premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).
9:58
Dozimetr opět na scénu
Babiš ve svém projevu neopomenul zmínit pražskou korupční kauzu Dozimetr, v níž figuruje již bývalý člen STAN a někdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.
„Druhým největším skandálem Fialovy vlády je kauza Dozimetr, která názorně ilustruje, že hnutí STAN není ničím jiným než projektem organizovaného zločinu,“ prohlásil šéf ANO a pokračoval popisem kauzy a jejích aktérů, konkrétně zmínil Hlubučka a zlínského podnikatele Michala Redla, jehož policie považuje za hlavu organizované skupiny cílící primárně na zakázky pražského dopravního podniku.
„Cílem bylo nejen odrbat stát a nakrást si, ale jak vyplývá z policejních dokumentů, financovat volební kampaň STAN a TOP 09. Na tomto skandálu se ukazuje, jak moc organizovaný zločin prorostl do státní správy,“ nebral si servítky Babiš.
10:14
Babiš: Rakušan je zcela nedůvěryhodný
Babiš se pustil mimo Dozimetr do výčtu dalších údajných poklesků hnutí STAN a jeho zástupců, tvrdě se opřel do šéfa STAN a ministra vnitra Víta Rakušan, kterého označil za „zcela nedůvěryhodného člověka“ a nařkl ho z krytí nezákonného jednání.
„Ze všech kroků předsedy STAN a ministra vnitra je evidentní, že jeho hlavním úkolem je krýt nejen černé financování STANu, ale také ostatní levárny, korupci a klientelismus Redla, svých spolustraníků a různých kamarádíčků STANu,“ prohlásil Babiš.
Dále Babiš pokračoval výčtem dalších kauz, zmínil například libereckého hejtmana Martina Půtů, vlastnění kryptovaného telefonu Rakušanem , jeho jmenování a následné, navzdory silné kritice kroku, otálení při odvolání šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka a další.
10:18
Jeden z kratších projevů Babiše
„Piráti jsou experti na dojení státu. Počet jejich trafik je rekordní,“ přisadil si Babiš na další vládní stranu.
„Tito lidé, ministr vnitra Rakušan, by ve vládě neměli vůbec sedět, teď na sobotním sjezdu STAN prohlásil, že v opozici jsou nebezpeční populisté a extremisté. Možná by bylo dobré, kdyby pan ministr přečetl, co je ten populismus. My jsme tu pro lidi,“ uzavřel Babiš svůj projev po zhruba hodině řečnění.
10:24
Fiala: Ztrácíme tu drahocenný čas
Slovo si vzal premiér a šéf vládní ODS Petr Fiala.
„Myslím si, že tu trochu ztrácíme drahocenný čas, který bychom mohli věnovat něčemu jinému. Scházíme se tu znovu nad věcí, kterou jsme tu už probírali a pokud jde o obvinění, která tu ANO vznáší proti mě, tak všechna jsem do největší podrobností už vysvětlil,“ řekl na úvod svého projevu Fiala a rýpnul si do Babiše.
„Pravá skutečnost, proč tu teď jsme, se skrývá jinde. Jedním z důvodů je možná to, že předseda ANO nedokáže unést, jak se tato Sněmovna nedávno postavila k jeho nečestným praktikám v politickém boji a hlavně proti bezpečnostním rizikům, které ze stylu jeho práce vyplývají,“ dodal.
Babiš podle něj svými kroky zpochybňuje závazky Česka ke spojencům a „hazarduje s osudem naší země“ v době, kdy je bezpečnostní situace ve světě nejrizikovější od konce 2. světové války.
„Teď se mě pan předseda snaží dostat na svoji úroveň, to se mu nepodaří, já nejsem ze stejného světa, jako vy, pane předsedo. Moje svědomí je čisté. Nejsem ani paranoidní a netrpím ani přesvědčením, že všichni lžou a kradou. Do tohoto světa se nenechám zatáhnout,“ odmítnul Fiala, že by okolo něj v souvislosti s kampeličkou byla nějaká kauza. Babiš prohlásil, že záložna byla „pračka špinavých peněz“.
10:37
Fiala popichuje ANO
Fiala reagoval také na Babišovu kritiku, že jeho vláda není ekonomicky kompetentní. Odmítl ji.
„Naší ekonomice se začíná, proto opozice útočí právě teď dařit díky krokům naší vlády. Opozice nemá politické argumenty, nedokáže reagovat na naše úspěchy, na to, že napravujeme politický amaterismus předchozí vlády a jejich celkovou neschopnost řídit stát,“ popíchnul Babiše premiér.
Z opozičních lavic státu zazníval nesouhlas nebo smích. „Vidím, že už teď máte radost z ekonomického zlepšení,“ reagoval s úsměvem Fiala a začal s výčtem úspěchů jeho vlády, konkrétních čísel a kritice kroků předchozího kabinetu.
11:10
Fiala k ANO: Nepřejete Česku rozvoj, trpíte závistí
„Vše, co tu předvádíte, jsou snahy spojit mě s nějakou kauzou. Je to ukázka toho, že nepřejete České republice, aby se dobře rozvíjela. Trpíte závistí, nejistotou a zlobou vůči úspěchům, které má někdo jiný. Je potřeba to říct, pojmenovat a věcně na vaše výhrady reagovat,“ opáčil směrem k opozičním lavicím Fiala.
Dodal, že opozice má právo svolat mimořádnou schůzi a respektuje to, ale ta nynější je dle něj pouze výsledkem neschopnosti ANO se vyrovnat s úspěchy současného kabinetu.
„Máme výsledky, nám se daří posouvat naši zemi kupředu, daří se nám restartovat klíčové oblasti naší ekonomiky a můžeme být jako Češi konečně hrdí na svou zemi. Že je konečně líp,“ uzavřel svůj proslov Fiala narážkou na heslo hnutí „ANO, bude líp“.
11:11
Havlíček: Máte absolutní důvěru, dvou procent lidí
Na Fialův proslov plný obhajoby vládní politiky bezprostředně po příchodu k řečnickému pultu reagoval první místopředseda ANO a stínový premiér Karel Havlíček.
„Máte absolutní důvěru, tedy u dvou procent obyvatel. Kdysi jsme řekl, že jsou to jen příbuzní, omlouvám se a opravím se, už to jsou jen přímí příbuzní,“ glosoval Havlíček, který následně přešel ke kritice fungování kabinetu.
11:17
Nemáme už ani co kritizovat, míní Havlíček
„Hrozně rád bych vás kritizoval za hospodářkou politiku. Problém je, že vy žádnou nemáte. Stavíte nás do role, že už není ani co kritizovat,“ kritizuje Havlíček kabinet.
Podle něj například v oblasti dopravy se kabinet premiér Petra Fialy chlubí kroky předchozí Babišovy vlády. Vyplísnil kabinet také například za kroky v energetice, kterými vláda reagovala na vysoké ceny energií, „vyhnali jste tím inflaci nahoru“.
11:37
Smrdící kauzy?
Podle Havlíčka není smyslem dnešní schůze upozorňovat na fungování vlády, ale "zamyslet se nad kauzami, které smrdí.
„Smrdí nikoliv neschopností, ale kriminálem, zločinem, mafiánskými praktikami. Dnes zde vidíme první ligu organizovaného zločinu a propojení na vládní politiky. Máme tu dvě megakauzy, kampelička a Dozimetr, kdy byste tu v každé z vyspělých zemí už dávno nebyli po těchto dvou kauzách,“ prohlásil směrem ke kabinetu Havlíček.
„Dochází k tunelování veřejných organizací, nehovořím tu o selhání jedinců v regionech. To může nastat v každé straně, konečně i u nás to nastalo, neuhídali jsme některé naše pobočky v krajích. Ale o tomto nemluvím, tohle se může stát v kterékoliv straně, podstatné je to, jak se k tomu která strana postaví. Našeho Krkošku jsem vyřešili během několika dnů, vy vašeho Půtu řešíte několik let,“ připomněl místopředseda ANO kauzu nedávno odsouzeného již bývalého moravskoslezského hejtmana ANO Jana Krkošku za uplácení a táhlou údajnou korupční kauzu libereckého hejtmana Martina Půty (STAN).
11:40
Máte paranoidní strach rozhodovat, vmetl vládě Havlíček
„Nemáte, pane premiére, odvahu jak lídr do toho říznout, máte být rozhodný. Jestli něco chybí této vládě, tak je to rozhodnost, nedokážete rozhodnou vůbec nic. To jediné, co vás spojuje je nenávist a možná strach, že tam nebudete. Máte paranoidní strach rozhodovat,“ opáčil směrem k vládě Havlíček.
Vyzdvihl zároveň rozhodnost Babišovy minulé vlády. „Nebyli jsme bezchybní, i v covidové době, musím uznat, jsme nasekali spoustu chyb, ale nemůžete nám vyčítat, že jsme byli nerozhodní,“ poznamenal.
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-da ... u-40467401

homer
Sponzor fóra
Příspěvky: 9966
Registrován: 07 úno 2017, 21:47

Re: Česká republika

Příspěvek od homer » 11 dub 2024, 17:44

Česko domlouvá s Ukrajinou podobu bilaterální dohody o bezpečnostní spolupráci, v květnu či v červnu by mohla být uzavřena, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel po summitu iniciativy Trojmoří ve Vilniusu. Dodal také, že Česko už identifikovalo více než milion kusů dělostřelecké munice v zemích mimo EU, jež by mohly být zakoupeny pro Ukrajinu.

O konkrétní podobě bezpečnostní dohody s Ukrajinou je podle Pavla předčasné mluvit.

„Bude to možná o dodávkách materiálu, možná o nějaké pomoci nemateriální, jako je třeba podpora se zpravodajskými informacemi, případně technologiemi. Může to být ale i spolupráce obranného průmyslu, případně přenos některé výroby na ukrajinské území,“ poznamenal Pavel.
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicn ... i-40467559

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16416
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 11 dub 2024, 18:22

„Před kamerami nepřátelé, pak parťáci. Bylo mi zle.“ Filip Turek viděl při superdebatě
Přestože kandidáti Přísahy a Motoristů ještě v Evropském parlamentu nejsou, jejich lídr Filip Turek se už podělil o svou první zkušenost. Tu absolvoval díky bruselské předvolební debatě pořádané televizí CNN Prima News, která proběhla ve středu. „Přiznám se, že mi nebylo příliš dobře. Byl jsem v šoku z toho, kdo vládne 450 milionům lidí. Lidé, kteří mají být největšími politickými oponenty, jsou před kamerami nepřáteli a pak se chovají jako skvělí obchodní parťáci. Z toho mi bylo zle. Když vidíte, kdo řeší energetiku, průmysl, ekonomiku a všechna pro prosperitu zásadní odvětví, že jde o lidi, kteří o svých oborech nic nevědí, jde z toho hlava kolem,“ popisoval Turek.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... ate-753669
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16416
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 11 dub 2024, 18:40

Na Aukru se začne dražit ukrajinská vlajka s podpisem Zelenského
Ve čtvrtek 11. dubna 2024 v 19 hodin se internetovém aukčním portálu Aukro spustí osm charitativních dražeb, které mají za úkol podpořit ukrajinské bojovníky. Aukce potrvá až do neděle 21. dubna. Hlavním „tahákem“ aukce je ukrajinská vlajka s vlastnoručním podpisem prezidenta Volodymyra Zelenského a s nápisem „Sláva Ukrajině“. Druhá ukrajinská vlajka je podepsaná generálem Valerijem Zalužným. V aukcích také budou k dostání 2 pamětní ukrajinské mince, pamětní ukrajinská bankovka a 3 keramické vázy ze zničené ukrajinské keramické fabriky z města Sloviansk.

Předměty chce v aukci vydražit nezisková organizace zdravotnizajisteni.cz, která všechny předměty dostala od ukrajinských vojáků. Za peníze utržené v aukci chce pořídit automobil VW AMAROK V6, který bude sloužit jednotkám k plnění jejich misí a ochraně obyvatel Ukrajiny. Organizace zdravotnizajisteni.cz poskytuje dlouhodobě pomoc nejen civilistům na Ukrajině, ale také zdravotnickým zařízením a vojákům. Jednou z podporovaných armád je 12. brigáda Národní gardy Ukrajiny (NGÚ), všem známá pod názvem AZOV.
https://www.mesec.cz/aktuality/na-aukru ... odnoceni/?

Otevřená podpora náckům z Azova a ještě se tím chlubí.... :zed:
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 12 dub 2024, 01:41

https://roklen24.cz/?quick_news=cesko-m ... -roku-1995
Česko mělo loni nejnižší množství patentových přihlášek od roku 1995
V průběhu roku 2023 zaregistrovali domácí přihlašovatelé u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 465 nových vynálezů nebo technických řešení, což představuje rekordně nízký počet za téměř třicet let. Předchozí rok pak přinesl udělení nebo validaci celkem 454 patentů pro domácí subjekty a 4 979 pro zahraniční.

Mezi lety 2013 a 2023 došlo k výraznému poklesu počtu patentových přihlášek podaných domácími subjekty, a to ze 983 na 465. Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistik rozvoje společnosti ČSÚ poznamenala, že nejvýraznější pokles lze pozorovat u vysokých škol, které zaznamenaly úbytek na 66 patentových přihlášek v roce 2023 oproti 279 v roce 2013.

V roce 2023 převládali mezi držiteli patentů domácími subjekty podniky, které obdržely 240 patentů, což představuje více než polovinu z celkového počtu 454. Veřejné vysoké školy následovaly s 121 patenty, zatímco fyzické osoby a veřejné výzkumné instituce získaly 53 resp. 28 patentů.
Nejvíce platných patentů ke konci roku 2023 vlastnila společnost Škoda Auto a.s. (142), České vysoké učení technické v Praze představovalo největší zastoupení mezi vysokými školami s 198 patenty a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR držel 27 patentů.

„Patentová aktivita akademické instituce se odvíjí od několika faktorů. Jedním z nich je určitě vědecký obor, protože v řadě oborů se vlastně nepatentuje, zatímco v jiném, jako například v oblasti vývoje léčiv, je patent základní podmínkou další komercionalizace. Dalšími faktory jsou kvalita výzkumu – zásadní základ pro vznik vynálezů a potom samozřejmě funkční mechanismy transferu technologií, které vynález zachytí a o oblast duševního vlastnictví postarají. A nezbytnou podmínkou jsou dostupné finanční prostředky. Na ÚOCHB AV ČR máme to štěstí, že všechny uvedené podmínky jsou splněné,“ říká Martin Fusek, ředitel IOCB Tech, dceřiné firmy Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a dodává, že patentová ochrana je sice důležitá, ale samotný počet patentů nebývá tak důležitý, jako jejich kvalita, respektive kvalita nápadů.

V roce 2023 bylo prostřednictvím ÚPV ČR uděleno nebo validováno celkem 5 433 patentů, přičemž zahraniční subjekty získaly většinu (4 979). Karel Eliáš z oddělení statistik rozvoje společnosti ČSÚ zdůraznil, že Německo mělo nejvíce patentů validovaných v Česku (1 340), a Spojené státy se umístily na druhém místě s 771 patenty. V roce 2023 byly patenty pro území Česka validovány z celkem 63 zemí.

V roce 2022 podaly české subjekty celkem 1 085 patentových přihlášek u 38 zahraničních nebo nadnárodních patentových úřadů, přičemž tento počet v posledních letech stagnuje. Nejvyšší počet přihlášek (477) byl podán u patentového úřadu Spojených států, zatímco 220 přihlášek bylo podáno u Evropského patentového úřadu (EPO). Comparing s Rakouskem, kde bylo v roce 2022 podáno 2 383 přihlášek u EPO, to představuje zhruba desetinu. České vynálezy tak tvoří pouze malý zlomek z celkového množství podaných přihlášek u EPO.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 12 dub 2024, 01:45

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ ... nky-753626
Nevěřili jsme. Ale toto začaly Čechům dělat jejich banky
Chcete si vybrat peníze ze svého bankovního účtu? Tak nám sdělte, co s nimi chcete dělat – to je praktika, se kterou se setkávají klienti bank v Česku. Pokud u některých bank neuvedete důvod, jak hodláte naložit se svými penězi, tak vám vaše peníze z účtu nevyplatí. „Chystáte se použít své peníze na běžnou spotřebu, provoz podnikání, nákup movitých věcí anebo něco jiného?“ musejí tak pro banky vyplňovat klienti, aby se jim odeslala platba. Otázce se nevyhnou ani přímo ve finančním ústavu.
Přihlásíte se do internetového bankovnictví a chcete utratit své naspořené peníze či si je přeposlat na jiný ze svých účtů, zadáte částku přesahující 25 tisíc korun a snažíte se potvrdit platbu, jenže banka vám ji odmítne odeslat. Zadejte účel platby, žádá vás. Pokud tak neučiníte, nebudete si smět své vlastní peníze vybrat anebo s nimi zaplatit.

Právě tato praxe je již u některých bank realitou, a pokud neuvedete, za co se chystáte vlastní peníze utratit, pak vám je banka nevydá.

Například česká Trinity Bank při zadání platby vyšší než 1 000 eur (přibližně 25 400 korun) odeslání platby neumožní, pokud jí klienti nesdělí, zdali chtějí své peníze použít na běžnou spotřebu, nákup nemovitosti, nákup movitých věcí, na finanční investice, provoz podnikání či jde o výběr úroků, půjčku přijatou od druhé osoby, půjčku poskytnutou druhé osobě, splátku úroků, splátku jistiny či mají se svými penězi v plánu něco jiného.Podobné otázky na to, jak hodlají naložit se svými vlastními penězi, však dostávají i klienti další bank v Česku a nemusí se vždy jednat o platby překračující 1 000 eur. Děje se tak kvůli povinnosti bank sledovat pohyby peněz na osobních účtech klientů. Česká bankovní asociace (ČBA) upozorňuje, že finanční instituce jsou „povinny se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti“, jak jim to ukládá Anti-Money-Laundering zákon (AML zákon proti praní špinavých) – č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Daný zákon má zabránit například legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jeho základem je legislativa Evropské unie, jejíž základy pocházejí ze směrnice pro zamezení praní špinavých peněz, která mimo jiné přinesla nutnost identifikace klientů bank při provádění bankovních obchodů a uchovávání těchto údajů. A právě na jeho základě některé banky neumožní lidem si vybrat peníze nad 25 tisíc bez uvedení důvodu, jak s nimi hodlají naložit – byť tuto povinnost u každé platby zákon přímo neukládá.Banky kontrolovat klienty musejíBanky musejí povinně identifikovat účastníky jakékoli transakce, jejíž výše přesahuje 1 000 eur a některé se proto rozhodly vyptávat se klientů automaticky při platbách nad 25 tisíc korun na účel platby i v případě, že si třeba chcete peníze přeposlat mezi vlastními účty.

Zákon přímo uvádí, že kontrola klienta zahrnuje „získání a vyhodnocení informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu a informací o povaze podnikání klienta“.

„Je jedno, jestli peníze posíláme bezhotovostně nebo je vkládáme v hotovosti na účet, třeba i vlastní, banky mají v takovém případě povinnost identifikovat nejen osobu, která peníze přinesla nebo odesílá, ale i osobu, které patří účet, na který mají být peníze připsány. Stejnou povinnost mají banky a další povinné osoby ale i v případě, že jde o obchod, který se z nějakého důvodu zdá podezřelý. Ještě důkladnější kontrolu musejí banky a další povinné osoby provést v případě, že půjde o částku vyšší než 15 000 EUR (přes 380 tisíc korun, pozn. red.),“ popisuje ČBA.Mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek pro ParlamentníListy.cz uvedl podle AML zákona klienta identifikují vždy nejpozději v okamžiku, kdy hodnota obchodu přesáhne 1 000 eur nebo před navázáním obchodního vztahu, ale také v dalších situacích, které jsou považované za běžnou bankovní praxi a jsou definované na základě interního hodnocení rizik dle části stejného zákona. „V takovém případě může být klient identifikován i při nižších částkách nebo bez ohledu na částku,“ upozornil.

„Uvádění účelu platby nemá přímou souvislost s identifikací klienta, ale jedná se o součást kontroly klienta (vychází z § 9 AML zákona), která je prováděna nad rámec identifikace v některých zákonem stanovených situacích, nebo na základě výše uvedeného hodnocení rizik banky,“ dodal Plocek.

Největší Česká spořitelna dle svého mluvčího Filipa Hrubého „naplňuje veškeré nařízení a povinnosti“, avšak blíže danou věc, včetně otázek na klienty týkající se účelu platby, nechtěla specifikovat. „Konkrétní způsoby, jimiž jednotlivá nařízení tohoto zákona (AML zákona, pozn. red.) naplňujeme, však právě s ohledem na smysl zákona, tedy zamezení praní špinavých peněz a financování terorismu, nekomentujeme,“ vzkázal za banku ParlamentnímListům.cz Hrubý.Pokud klient některé z bank z nějakého důvodu nesouhlasí s otázkou, na co se chystá použít své peníze, pak má smůlu i pokud si dojde na pobočku a budete si chtít své peníze vybrat tam. Legislativa, na základě které banky mohou chtít vědět, zdali si za své peníze pořídíte nákup v obchodě či budete chtít raději peníze investovat anebo vložit do podnikání, platí i v této situaci.

Komerční banka své klienty varuje, že je „před provedením vkladů hotovosti a směnárenských služeb oprávněna vyžadovat informace anebo dokumenty k ověření původu peněžních prostředků“ a totéž i při výběru, kdy může požadovat „informace anebo dokumenty k ověření dalšího nakládání s hotovostí“.

Otázce se již v budoucnu nemusí jít vyhnoutŘešením pro toho, kdo s uváděním účelu svých plateb pokaždé, kdy přesáhnou víc než 25 tisíc, nesouhlasí, je buďto využívat služeb bank, kde se platby ověřují bez nutnosti odpovídat na tuto otázku vždy anebo placení hotovostí. U hotovostních plateb se totiž v obchodech při placení podobných částek nikdo na původ peněz neptá. Tato možnost však nemusí trvat věčně.

Přestože stále nadpoloviční většina občanů Evropské unie odmítá přistoupit na možnost, že by někdy v budoucnu zmizela hotovost a platilo by se pouze bezhotovostními transakcemi, ozývají se i hlasy po tom, aby se hotovost zcela zrušila, což by centrálním bankám umožnilo převzít kontrolu nad úsporami lidí, a pokud by se jim zdálo, že lidé neutrácejí a ceny nerostou, jak si vytyčily, mohly by jednoduše zavést na bankovních účtech záporné úrokové sazby, které by lidem „požíraly“ úspory a nutily by je tak ke spotřebě.

Otázkou také je, zdali lidem bude hotovost k něčemu, když by ji nepřijímali obchodníci, u nichž by chtěli nakupovat. Právě na to aktuálně upozorňují někteří senátoři, kteří se snaží prosadit ústavní zákon, nařizující, aby byla plošně přijímána hotovost.„Chceme zachovat možnost platby v hotovosti. Zároveň tam máme zachovanou možnost platit kartou, ale v tom případě náklady, které si strhávají bankovní společnosti, by na ně měly přejít,“ pronesla na začátku dubna předkladatelka zákona Jitka Chalánková (za klub ODS a TOP 09) v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova.

Proti tomuto kroku se však staví například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. „Povinnost přijímat hotovost je hitem každého volebního období. Začne stát podnikatelům taky přikazovat, co musejí prodávat a jakou barvu mají mít stěny prodejny?“ vadí mu. Dle Prouzy „povinnost přijímat hotovost podnikatelům bere právo volby“.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 12 dub 2024, 02:00

https://echo24.cz/a/Hm22g/zpravy-svet-p ... iniciativa
Pavel se v Litvě setkal se Zelenským, který mu poděkoval za muniční iniciativu
Český prezident Petr Pavel se dnes ve Vilniusu sešel se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, který mimo jiné poděkoval České republice za iniciativu na zajištění munice pro napadenou zemi ve státech mimo Evropskou unii. Novináře o tom informovali zástupci prezidentské kanceláře. Hlavy států probraly i další aktuální potřeby Ukrajiny. Oba prezidenti se v Litvě zúčastní summitu iniciativy Trojmoří.

Návrh zakoupit dělostřeleckou munici pro Ukrajinu v zemích mimo EU předložil český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února. Pavel později na Mnichovské bezpečnostní konferenci informoval o možnosti zakoupit ve třetích zemích 800.000 granátů pro Ukrajince - půl milionu kusů ráže 155 milimetrů a 300.000 kusů 122 milimetrů.
Už třetím rokem umírají nevinní lidé kvůli ruské agresi, Ukrajina proto stále potřebuje naši pomoc. Ujistil jsem prezidenta Volodymyra Zelenského, že Česko bude i nadále podporovat Ukrajinu všemi možnými prostředky. Tedy nejen dodávkami munice ve spolupráci se zahraničními… pic.twitter.com/F00LRk15xH
— Petr Pavel (@prezidentpavel) April 11, 2024
Bruselský server Politico počátkem února napsal, že Česko se zajímá o munici od zbrojních firem například v Jižní Koreji, Turecku či Jihoafrické republice. K iniciativě se dosud připojila zhruba dvacítka zemí.

Pavel se Zelenským se naposled sešli právě na okraj bezpečnostní konference v Mnichově v polovině února. Ukrajinský prezident tehdy poděkoval českému protějšku za pomoc, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině v její obraně před ruskou invazí, která trvá už déle než dva roky. Pavel ujistil, že Česko bude zemi nadále podporovat.

Trojmoří je iniciativou sdružující 13 států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Patří do ní Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko, které uskupení rozšířilo teprve loni. Jejím cílem je spolupráce v různých oblastech a propojení regionu v severo-jižním směru.Podle Pražského hradu iniciativa v souvislosti s ruskou agresí deklaruje jednoznačnou a všestrannou podporu Ukrajině a Moldavsku a zasazuje se o aktivní roli při obnově Ukrajině. Naposled se summit Trojmoří uskutečnil loni v září v Bukurešti. Kromě přijetí Řecka se tehdy také k iniciativě přidružily Moldavsko a Ukrajina.
Iniciativa Trojmiří vznikla v roce 2016
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16416
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 12 dub 2024, 10:49

FB - Vidlákovy Kydy
Píše mi JXD:
Vážený pane,
rádi bychom s Vámi udělal rozhovor pro FORUM 24. Věřím, že když jste si udělal čas na kolegy z Reflexu, o kterých jste se (mylně) domníval, že je posílám já, tak že budete ochoten přijmout na 20 - 30 minut i mne osobně. Který den v příštím týdnu by se Vám prosím hodil, kdy bychom mohli na ten rozhovor prosím dorazit?
Předem díky!
S pozdravem Jiří X. Doležal pro FORUM 24

Moje odpověď:
Zdravím Vás pane Doležale
Jediný den, kdy bych se s vámi mohl potkat, je příští čtvrtek a to jsem slíbil kamarádovi, že mu pomůžu opravit hovnocuc. Zajisté chápete, že této práci musím dát přednost před Vámi. Bohužel jiný termín Vám nabídnout nemohu, protože kdykoliv se mi ozvete, dostanu neodolatelnou chuť vybírat žumpu, čistit záchody či čerpat prasečí kejdu. Takže z toho asi nebude nic.
Je mi to velice líto
Vidlák
Vlastně co kecám... vůbec mi to líto není.
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3752573959
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 12 dub 2024, 22:35

https://www.ceska-justice.cz/2024/04/st ... pi-hnizdo/
Státní zástupce se odvolal proti zprošťujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo
Státní zástupce Jaroslav Šaroch dnes podal odvolání proti rozsudku, kterým pražský městský soud v polovině února podruhé nepravomocně osvobodil předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo. ČTK to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Případem padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze. Ten už jednou zprošťující rozsudek městského soudu zrušil.

„Odvolání bylo podáno jako blanketní, a to v neprospěch obou obžalovaných. Státní zástupce se po prostudování rozsudku neztotožnil se závěry soudu a též s přihlédnutím ke skutečnosti, že je ve věci vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce, přistoupil k podání odvolání,“ uvedl Cimbala. Doplnil, že bližší důvody odvolání bude možné sdělit poté, co žalobce odůvodnění vypracuje, k čemuž by mělo dojít do 5. května.

...
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 12 dub 2024, 22:41

http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/ ... acni-pakt/
Opozice tepe Fialu i Rakušana za spackaný migrační pakt
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) nesou plnou odpovědnost za schválení paktu, který „ohrožuje naši bezpečnost“, prohlásil expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.Evropský parlament schválil migrační pakt, který obsahuje deset legislativních návrhů. A zatímco někteří představitelé EU si schválení pochvalují, v mnoha zemích se proti tomu strhla vášnivá diskuse.

„Vytvořili jsme pevný legislativní rámec pro řešení migrace a azylu v EU. Tento dokument se připravoval více než deset let. Dodrželi jsme však své slovo. Rovnováha mezi solidaritou a odpovědností. To je evropská cesta,“ uvedla např. na sociální síti X předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

Stejný pohled na věc však nemá expremiér Andrej Babiš (ANO), kterému se nelíbí především skryté povinné kvóty, o kterých ministr vnitra Vít Rakušan celou dobou tvrdil, že v baličku nejsou.

„Evropský parlament dnes schválil migrační pakt se skrytými kvótami na uprchlíky. Pakt připravili a dojednali ministr Rakušan a premiér Fiala v rámci jejich šíleného předsednictví EU. Chlubili se tím, plácali se po zádech a teď od toho dávají ruce pryč,“ napsal předseda ANO Andrej Babiš na sociální síti X.
Babiš se zároveň podivuje na tím, že ačkoliv nelegální migrace ohrožuje bezpečnost celého kontinentu, migrační pakt ji podle něj vůbec neřeší. V této souvislosti také Babiš zdůraznil důležitost blížících se voleb do Evropského parlamentu.

„Nelegální migrace ohrožuje bezpečnost celé Evropy, ohrožuje naše hodnoty a ohrožuje způsob, jakým žijeme. Pakt migraci neřeší, a naopak migranty do Evropy už dávno pozval. Proto jsou červnové volby důležité. Musíme to změnit a Evropu a Českou republiku ochránit,“ konstatoval dále Babiš.

Kriticky se ohledně přijetí migračního paktu vyjádřil i šéf druhé nejsilnější opoziční strany SPD Tomio Okamura.

„Na jeho přípravě se Bruselu přímo podílela Fialova vládní pětikoalice. Pro SPD je zcela nepřijatelný. Hnutí SPD absolutně odmítá Migrační pakt EU. Je to pozvánka dalších nelegálních migrantů do Evropy. Nechceme v ČR žádné africké a islámské migranty. Zároveň říkáme NE islámu v ČR! Červnové volby do europarlamentu budou referendem o EU a o Fialově vládě. Hnutí SPD vyvine maximální úsilí, abychom po volbách Migrační pakt EU v Bruselu znovu otevřeli a odmítli. A pakliže bude SPD v příští české vládě, nebudeme respektovat Migrační pakt i kdyby se v Bruselu stavěli na hlavu. Zároveň prosazujeme referendum o Migračním paktu!", napsal na sociální síti facebook Okamura.
Schválení okomentoval i advokát a bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (PRO).

„Z Bruselu přišla špatná zpráva. Evropským parlamentem prošel tzv. Migrační pakt (migrační balíček). Původně se k němu velmi hlásil český ministr vnitra Rakušan, bohužel české předsednictví promarnilo šanci významně ovlivnit jeho obsah a dnes schválený balíček je pro ČR Rakušanovým Waterloo v oblasti migrační politiky. Upozorňoval jsem na to dlouhodobě stejně jako PRO - oficiální. Nezbývá než tento paskvil po EU volbách zrušit či alespoň výrazně změnit. Dnešek jde za naší neschopnou vládou a současnou reprezantací v Bruselu, která jako celek nedokázala Českou republiku ochránit. Pokud chcete skutečnou změnu, pojďte k volbám do Evropskeho parlamentu 7.-8.června a buďte PRO," napsal na svém facebooku bývalý hejtman Jihomoravského kraje a současný předseda krajské organizace strany PRO Michal Hašek.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 12 dub 2024, 23:44

Alchymista píše:
12 dub 2024, 01:37
https://www.infovojna.bz/article/sloven ... ky-po-sebe
Slovensko má kriticky nízku pôrodnosť. Počet obyvateľov našej vlasti klesá tri roky po sebe
https://echo24.cz/a/HgGBr/tydenik-echo- ... i-nam-deti
Chybějí nám děti. Nejde o pokles porodnosti, je to přímo propad
Není to jen pokles, je to přímo propad. Oproti 111,8 tisíce dětí v roce 2021 jich v roce 2023 přišlo v ČR na svět pouze 91,1 tisíce, což je téměř pětinový úbytek (18,5 %). Oněch přibližně 20 tisíc dětí se v normálních časech rodí během dvou let matkám v Praze. Ještě jednu takovou sezonu a můžeme pomyslně zavřít pražské školky… Společnost to nevnímá, média o tom mlčí a ani odborníci se (už) nediví nahlas.

Posvěcení k tomu, aby situaci národu vysvětlily, mají pouze odbornice se sociologickým a demografickým vzděláním z brněnského Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). A zřejmě jediní, komu se to opakovaně nelíbí a kdo se snaží vyvolat širší diskusi, jsou odborníci seskupení okolo Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS).

Úplně poprvé jsme o atypickém a dramatickém poklesu počtu narozených dětí, který začal v lednu 2022 a neměl tendenci se zastavit, veřejnost informovali v dubnu 2023 v článku publikovaném na inFAKTA.cz. Data jsme tenkrát měli pouze za leden až září 2022, přesto už tehdy jsme měli obavy, že to nebude problém krátkodobý. Tomáš Fürst v článku upozornil na to, že „skokový desetiprocentní pokles počtu narozených dětí představuje problém, který ohrožuje budoucnost naší společnosti, a je naší povinností se mu začít věnovat. Je bezpodmínečně nutné, aby se o této katastrofě začalo mluvit ve sdělovacích prostředcích a začaly se mu věnovat týmy lékařů, biologů, demografů a statistiků. Týmy, které budou hledat pravdu bez ohledu na množství politického kapitálu, které tím různé strany různých sporů mohou získat či ztratit“. Vyzývali jsme k diskusi a sběru dat, ale nebyl zájem.
image5.jpg
V prvním grafu statistika Arnošta Komárka jsou uvedené počty narozených dětí v letech 2018–2023 po měsících (z dat ČSÚ). Na první pohled je zřejmé, že absolutní počty dětí v letech 2022 a 2023 jsou významně nižší než počty v předchozích obdobích.
Celý text si můžete přečíst na ECHOPRIME nebo v digitální verzi časopisu. Od čtvrtka je na stáncích v prodeji i tištěné vydání Týdeníku Echo. Týdeník Echo si můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16416
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 14 dub 2024, 08:56

Pevně stojíme za Izraelem a jeho právem se bránit, reaguje Fiala na íránský útok
Pevně stojíme za Izraelem a jeho právem se bránit, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) v reakci na íránský útok na Izrael, který začal v sobotu pozdě večer. Ministerstvo zahraničí důrazně odsoudilo „destabilizující chování Íránu a jeho zástupců, kteří rozhodli o útoku na izraelské území“. Podporu Izraeli vyjádřili i někteří další čeští politici.
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/sv ... tok-348166

Hloupý signalista nechápe příčiny a následky. Ale to nikoho nepřekvapuje.
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 14 dub 2024, 13:44

https://politikus.info/events/160456-uk ... prage.html
Ukrajinci hromadne žiadajú o pasy na veľvyslanectve v Prahe
Praha, 13. apríl. Pri ukrajinskom pasovom oddelení v Prahe je obrovský rad mužov, ktorí si chcú opätovne vybaviť doklady. Podľa nového zákona o mobilizácii tým, ktorí nemajú vojenský preukaz, nebudú môcť vydať pas.
A to bude koniec.

Spomínaná norma je poznačená tým, že muži, ktorým končí platnosť pasov a nebudú si ich môcť vybaviť kvôli absencii vojenského preukazu, tak môžu stratiť právo legálne sa zdržiavať v krajinách pobytu, za čo im hrozí deportácia na Ukrajinu s následnou mogilizáciou rovno do zákopu.

video https://rutube.ru/video/9782404aade6537 ... 14f45ea44/
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 43104
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 14 dub 2024, 23:46

https://echo24.cz/a/HafPJ/zpravy-domaci ... nestoupaji
Volby by vyhrálo ANO, jeho preference ale nevzrostly. Samotné TOP 09 a KDU-ČSL by se nedostaly do sněmovny
Volby by i v březnu vyhrálo hnutí ANO, oproti únorovému průzkumu, kdy mělo dvakrát více preferencí než koalice SPOLU, ale ztratilo, získalo by 35,5 procent hlasů. Druhá by byla s 21,5 procent koalice SPOLU, třetí by byli Piráti s 11 procenty. Do Poslanecké sněmovny by se nedostala sociální demokracie ani KSČM. Vyplývá to z volebního průzkumu společnosti Kantar, který byl odvysílán v nedělních Otázkách Václava Moravce na České televizi. Data byla sbírána mezi 18. březnem a 15. dubnem.

Vyšší preference než v únorovém modelu získaly ODS a KDU-ČSL, čímž se posílil i celkový výsledek koalice SPOLU. Pokud by ale strany kandidovaly jednotlivě, do sněmovny by se s 4,5 procenty nedostala TOP 09 ani KDU-ČSL, kterou by volila 3 procenta voličů. ODS by v takovém případě získala 16 procent hlasů.

Hnutí ANO se v březnu vrátilo na stejné procento potenciálně získaných hlasů, jako v lednu. Oproti rekordním výsledkům únorového průzkumu si pohoršilo o 3 procentní body. „Jistou roli v poklesu preferencí hnutí mohla sehrát také uniklá komunikace Andreje Babiše, ve které sháněl kompromitující materiály na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. V souvislosti s vývojem podpory hnutí ANO je nutné podotknout, že více než absolutní hodnoty a změny z měsíce na měsíc je nutné sledovat a interpretovat dlouhodobé trendy, které mnohem lépe ukazují na celkové voličské nálady,“ uvádějí podle České televize autoři průzkumu.

Na třech procentech je v modelu kromě KDU-ČSL i SOCDEM a KSČM. Přísaha a Svobodní by dosáhli na 2,5 procenta. Na dvou procentech by pak byli Zelení a PRO.
Je to, pravda, jenom průzkum..Ale opakovaně se ukazuje, že výsledek @SpoluKoalice není vyšší, ale spíše nižší než součet preferencí jejích stran. Důvod k zamyšlení, proč nefunguje tzv. “synergický efekt”. pic.twitter.com/eOF6yXsbCA
— Miroslav Kalousek 🇨🇿🇺🇦🇮🇱 (@kalousekm) April 14, 2024
Akože synergia nefunguje? Funguje!
Lenže synergia je prírodný jav a ako taký funguje oboma smermi- :lol:
A keď sa spojí blbý a blbejší, chytrejší rozhodne nebudú...
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16416
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 15 dub 2024, 11:00

Zastaralá ženijní technika neunese soudobé tanky, upozornil NKÚ. Modernizaci ministerstvo odložilo
Ženijní technika české armády je podle Nejvyššího kontrolního úřadu nejenom zastaralá, navíc v některých ohledech nepostačuje současným potřebám vojáků. Například by mosty, které jsou ženisté schopni postavit, neunesly soudobé tanky. Kontroloři upozornili, že byla připravena modernizace ženijního vojska, ministerstvo obrany však investici odložilo. Podle ministerstva to byl důsledek podfinancovanosti resortu, přičemž odmítlo tvrzení NKÚ, že mělo potřebné peníze k dispozici.
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/do ... ilo-348193

Protože je neunese ani půda a v moderním boji jsou k téměř ničemu, není se čemu divit...
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Odpovědět